Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je afsluit via de website straatfotograaf.be voor deelname aan een workshop, coachingprogramma of cursus van Marc Pennartz, ook wel Marc de Jong, ondernemingsnummer 0880.566.988. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers van of (potentiële) deelnemers aan cursussen, workshops, trainingen en opleidingen aangeboden via straatfotograaf.be.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door vooruitbetaling van de deelnemer(s) en een bevestiging van ontvangst daarvan door Marc Pennartz.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Marc Pennartz behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie en het tijdstip te veranderen.
2.3 Na vooruitbetaling ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die de inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop, coachingprogramma of cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Door de inschrijving verklaar jij je akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding tot 15 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 15 tot 3 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 3 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.3 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld dit wel door een bericht te sturen via het contactformulier van de website.
3.4 De punten 3.1, 3.2 en 3.3. zijn niet van toepassing op cadeaubonnen. Bij aankoop van de cadeaubon kan de aankoopprijs binnen 15 dagen na aankoop worden teruggestort, op verzoek van degene die de bon heeft besteld. De cadeaubon verliest dan zijn geldigheid. Na 15 dagen is de aankoop definitief, ook als de ontvanger van de bon er geen gebruik van wenst te maken.

4. Annulering/verplaatsing
4.1 Marc Pennartz is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, coaching of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Marc Pennartz is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Marc Pennartz is gerechtigd om bij ziekte, extreme weersomstandigheden, een tekort aan deelnemers of een vorm van overmacht de aangeboden workshop, coaching of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum, of geannuleerd en de al betaalde aanmeldkosten worden gerestitueerd.
4.4 Cadeaubonnen voor workshops kunnen tot 12 maanden na aankoop worden ingewisseld. Is er dan geen datum afgesproken, vervalt de geldigheid.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient het volledige bedrag vooraf te betalen via de mogelijkheden die hiervoor op de website worden geboden tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Marc Pennartz.
5.2 Mocht je beschikken over een kortingscode, dan dien je deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Marc Pennartz op en we trachten het probleem op te lossen.
6.2 Deelname aan een workshop of ander programma wordt na afloop niet terugbetaald, ook niet na een klacht.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Marc Pennartz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, het coachingprogramma of de cursus.

8: Geheimhouding
8.1 Al het verstrekte cursusmateriaal en eventueel aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.
8.2 Het publiceren van film- of videobeelden gemaakt van en tijdens de workshop of cursus is alleen toegelaten met voorafgaande toestemming van Marc Pennartz.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Marc Pennartz behoudt altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Marc Pennartz heeft het recht een vervanger aan te wijzen als leider van de workshop of cursus. In dat geval worden deelnemers hiervan vooraf in kennis gesteld.
9.3 Parkeerkosten en/of kosten van (openbaar) vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.4 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan heeft de workshop- of cursusleider het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
9.5 Marc Pennartz behoudt zich het recht voor een persoon te weigeren als deelnemer aan een workshop of cursus wanneer deze persoon bij eerdere deelname hinder veroorzaakte.
9.6 Deelnemers gaan ermee akkoord dat tijdens de workshop genomen foto’s waarop deelnemers te zien zijn, kunnen worden gepubliceerd op deze website.

Bij vragen, opmerkingen of klachten kan hier contact worden opgenomen.

Terug naar boven